G 231

Gotland: Vallstena kyrka


᛭ ᛋᛁᚼᚠᚱᛁᚦᚱ ᛬ ᛁ ᛬ ᛆᛚᚠᛁᚿᛆ ᛬ ᛚᛁᛏ ᛬ ᚵᛂᚱᛆ ᛬ ᛋᛐᛆᛁᚿ ᛬ ᚼᛁᛋᛆᚿ ᛬ ᚤᚡᛁᚱ ᛬ ᛒᚢᛏᛆᛁᚦᛁ ᛬ ᛑᚯᛏᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚿᛆ ᛬ ᚯᚴ ᛬ ᚤᚡᛁᚱ ᛬ ᛆᚢᛚᛆᛁᚠ ᛬ ᚯᚴ ᛬ ᛒᚯᛏᛚᛐᛁᚿᛁ ᛬ ᛁ ᚿᚯᚱᚦᚱᚵᛆᚱᚦᚢᛘ

+ sihfriþr : i : alfina : lit : gera : stain : hisan : yvir : butaiþi : dotur : sina : ok : yvir : aulaif : ok : botlini : i norþrgarþum

Sigfrid i Alvne lät göra denna sten över sin dotter Butaid och över Audlaiv och Botlikn i Norrgarde


Gravhällen från år 1326 ligger i korets golv, söder om altaret. Runinskriften finns i en vapensköldsfigur i hällens mitt, och runt hällens kant löper en inskrift i majuskler: + anno : domini : milesimo : trecentesimo : vicesimo sexto : obierunt : avtlevs bothilingnis : que : in : nordardum : et : filia : sigfridi : qvorum : anime : requiescat : in : pace, alltså I Herrens år 1326 dog Audlaiv och Botlikn i Norrgarde och dottern till Sigfrid. Må deras själar vila i frid.
Två olika kulturers sätt att berätta samma historia. Gravhällen G 232 på altarets norra sida har också inskrift på latin och med runor.

Foto © Christer Hamp 2018-07-18