G 234

Gotland: Vallstena kyrka


[+] b(u)---- : i : bierum : li- : gera : s[a]-[n þ--- : yfir : sen faþur : --ulf ----- o]k : mo- sin : ok : betar b-ta : --n : [o]k : li[kat : ok : yfir : hehuat : aþ-ky--a--- : -y-- : ----- ¶ iakub : i : ...] k[---- : ----]

... i Bjärge lät göra denna sten över sin fader ... ulf ... och ... och Peter sin man (?) och Liknat (?) och över Hegvat ... Jakob i ...


Gravhällen från 1300-talet ligger i korgolvet sydväst om altaret, nära södra väggen. Den har tidigare stått utomhus på kyrkogården, och under flera decennier legat som trappsten i Bjärge gård. Först 1957 fick den sin nuvarande placering. Inskriften är mycket sliten, och har delvis kunnat tolkas genom äldre avbildningar.

Foto © Christer Hamp 2018-07-18