G 232

Gotland: Vallstena kyrka


+ olavr : bingil : lit : gera : mik : yvir : hera^ ^peta^r

Olav bingil lär göra mig över herr Peter


Gravhällen från år 1350 ligger i korets golv, norr om altaret. Runt hällens kant löper en inskrift i majuskler: + anno : domini : milesimo : trecentesimo : quinqagesimo : obiit : dominus : petrus : cvratus : ecclesie in : walgvsten : dictvs bingil : de : gautem : cvius : anima : sit : cum : christo amen.
Gravhällen G 231 på altarets södra sida har på samma sätt inskrift på latin och med runor.

Foto © Christer Hamp 2018-07-18