G 24

Gotland: Öja kyrka


... sta-- y---r sen : s...

... sten över sin son ...


Gravhällen av röd kalksten ligger i kyrkans mittgång väster om ingången, intill G 25.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11