G 25

Gotland: Öja kyrka


... ok : ...h : am--...

-


Gravhällen av röd kalksten ligger i kyrkans mittgång väster om ingången, intill G 24.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11