G 249

Gotland: Fole kyrka


þeta : ier * uitni : kirkiur:pre-...- : ok : sokna:manna : et : halhuis÷boar ÷ aihu ÷ kauptan ÷ meþ ÷ einn ÷ kirkiur÷faueh ÷ ginum ÷ litlu ÷ folboa ÷ garþa

Detta är kyrkoprästens och sockenmännens vittnesbörd att Hellvisborna äger, genom köp, för alltid(?) kyrkoväg genom Lilla Foles gårdar.


Runinskriften finns på södra korportalens västra sida på dörrpostens yttre sida. Den är troligen från 1300- eller 1400-talet. Enligt Gutalagen hade inte Hellvisborna automatiskt haft rätt att gå till kyrkan över Lilla Fole. Lagen säger inget om köp av rätt till väg, och det är troligen därför köpet dokumenterats på detta sätt.

Foto © Christer Hamp 2019-07-11