G 250

Gotland: Fole kyrka


...in... ...biarn : -n uar : kar...þ...s...f : kuþi ...

-


Gravhällen av kalksten står sedan 2001 klamrad till södra väggen av en stenbod på kyrkogården, tillsammans med andra medeltida gravhällar. Tidigare stod hällarna lutade mot kyrkogårdsmuren, och runinskrften kunde då inte undersökas. Inskriften löper längs hällens vänstra och övre kant, och är nästan helt utplånad. Gotlands Runinskrifter har ingen tolkning av inskriften.

Foto © Christer Hamp 2019-07-11