G 28

Gotland: Fide kyrka


(h)(e)(h)laikr : kiarþ:i stan (þ)ani [: ...(r)(i)(n) :] ok : auþulfr :: þaiR litu : g[i(a)^(r)... ...]

Heglaik gjorde denna sten. Katrin (?) och Audulf lär göra ...


Gravhällen från 1300-talet ligger i golvet i korets sydvästra hörn. Före 1951 låg den i golvet i kyrkans mittgång, men den har troligen ursprungligen haft sin plats på kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2018-07-16