G 31

Gotland: Fide kyrka


A: ihesus : na(s)arenus ¶ iacobus ¶ lu (l)aurencius ¶ m(u)ttonmu-
B: olauir
C: þauþi : i braiþu^ki(u)(m)

Jesus av Nasaret, Jakob, Laurentius
Olaf
-


Putsinskrifterna upptäcktes vid restaurering på 1940-talet. Inskrift A och B, som visas här, finns på korets norra vägg resp. triumfbågens norra del.

Foto © Christer Hamp 2018-07-16