G 280

Gotland: Pilgårds, Boge


biarfaa : statu : sis[o] stain
hakbiarn : bruþr
ruþuisl : austain : imuar
is af[a] : st[ai]n[a] : stata : aft : raf[a]
su[þ] furi : ru[f]staini : kuamu
uit i aifur : uifil
[ba]uþ [u=m]

Denna ljusglänsande sten ställde Hegbjarn (och hans) bröder Rodvisl, Austain och Amund (?), vilka har ställt stenar till minne av Ravn söder om Rufstain (?). De kom vida in i Aifor. Vivil gav uppdraget.


Runstenen från senare delen av 900-talet är 60 cm hög och av rödaktig kvartsit. Den upptäcktes 1870 på gården Pilgårds i Boge och skänktes 1875 av bonden till Gotlands fornsal. Inskriften har tilldragit sig stort intresse och givit upphov till många tolkningsförsök, främst beroende på möjligheten att Aifor skulle vara Djeprs fjärde fors.

Peka på bilden för att se kopia av stenen med ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2006-06-16

Tillbaka till listan