G 281

Gotland: Västers, Boge socken


ᚠᚢᚦᚭᚱᚴᚼᚾᛁᛅᛋᛏᛒᛘᛚᛦ ᚠᚢᛦᚴᛅᚾᛏ

fuþorkhniastbmlR fuRkant

-


Brynet av svart skiffer hittades i slutet av 1920-talet vid utdikning av en myr. Det finns nu att se i Fornsalen i Visby. Gotlands Runinskrifter ger ingen tolkning av inskriftens avslutning.

Foto © Christer Hamp 2011-01-12