G 284

Gotland: Othems kyrka


+ biþin kos : firi nikulas : sial : af k-ite : sum er uilis uti

Be om godhet för Niklas själ från Klinte, som här vilar uti.


Gravhällen från 1400-talet ligger i korgolvets södra del, intill G 283. Hällarna låg tidigare på kyrkogården, och flyttades till sin nuvarande plats när kyrkan restaurerades 1954.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19