G 287

Gotland: Slitebacken, Othems socken


e e=li l

-


Brakteaten från finns nu på Historiska museet i Stockholm. Inskriften är likalydande med G 85, G 89, G 143 och G 251.

Foto © Christer Hamp 2009-01-06