G 290

Gotland: Hellvi kyrka


÷ b[u]þi : huili[s] : [-ir] · ga^na dotiR · a hamb[ri ·] biþin : [firi ·] --...---- [mini...s] þe[t et · ha^n ur · þ]et [s]u[m] i[R] · ir- ...u [-^k] iR ua^rþ-n þe[t] ...m h[a^n i]r -u ·

Buþi (?) vilar här, Gannes dotter på Hammars. Be för hennes själ. Minns att hon var det som ni är nu och ni ska bli det hon är nu!


Gravhällen från 1300-talet är delad i två delar, den ena i mittgångens golv intill G 288, den andra i korgolvet vid norra väggen. Bilden härintill visar bara den del som ligger i mittgången.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19