G 289

Gotland: Hellvi kyrka


÷ [biþin] : fir[i · þair-- -i]al : [s]um -iar · ...u[-las] : bu-...aR- · ...[k · han]... ...[usb]...yu : ho...--u [:] ok : botual[d]a : ok [:] han- husbroyu katr--u ...u-- : af hambri

Be för deras själar som här vilar, Butairs och hans hustrus ... och Botvaldes och hans hustru Katarinas ... från Hammars


Gravhällen ligger i korgolvet, och dopfunten står sedan 1927 på den. Inskriften är mycket sliten.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19