G 305

Gotland: Hangvars kyrka


-

-


Framför altaret i Hangvars kyrka ligger högra havan av en bildsten av kalksten. Stenen är numera så sliten att jag bara kunde upptäcka en del ristade linjer.

Foto © Christer Hamp 2018-07-17