G 306

Gotland: Hangvars kyrka


[× gan]uiþr : o^k · botuiþr · [kaslla · o^k · þair] letu · haga · an stain · o^k · yfr · sin faþur · butair · aitin · guþ · alssualtuhr · hafi · þina · sial · o^k þa uar · l · o... pirimst^efr o^k fir sunutahr · o^k en ha do

Gannvid och Botvid i Kassla och de lät hugga en sten och över sin fader salig Botair. Må Gud allsmäktig ha din själ. Och då var l primstav och fir söndags[runa] och när han dog.


Gravstenen från år 1419 ligger i korgolvet vid triumfbågen vid norra väggen. Tidigare låg den på kyrkogården, troligen fram tills kyrkan restaurerades 1957.

Foto © Christer Hamp 2018-07-17