G 308

Gotland: Hangvars kyrka


+ sihrafr : i : flinauik : ha[n : lit : mik : gera : yfir] : si[n] : ...þur : iakaup : guþ : naþi : hans : sial : þa : uar : u[r : prim:stafr : ok : þos : sunut]ahr : en ha[n] : do

Sigraiv i Flenvike han lät göra mig över sin fader Jakob. Gud nåde hans själ. Då var ur primstav och þors söndagsruna när han dog.


Gravhällen från 1445 står i kyrkan, lutad mot norra väggen längst i väster. Den låg tidigare på kyrkogården, och fick sin nuvarande placering 1980. Förmodligen har G 307 tillhört samma familj.

Foto © Christer Hamp 2018-07-17