G 307

Gotland: Hangvars kyrka


[sihlaif · o^k · iakaupr · a^f · flina]uik · þair · [l-t]u · gira · mik · yf[ir · sui]n · faþur sir[iaf · o^k · þotr · o^k -...fr]

Siglaiv och Jakob i Flenvike de lät göra mig efter sin fader Sigraiv


Tre bitar återstår av gravhällen från första hälften av 1400-talet, och de ligger i golvet vid triumfbågen vid kyrkans södra vägg. Vid Hilfelings besök år 1800 låg hällen på kyrkogården och var trasig, och sen dess har delar försvunnit. Förmodligen har G 308 tillhört samma familj.

Foto © Christer Hamp 2018-07-17