G 317

Gotland: Fleringe kyrka


[+ guþ :] naþi : hehuata [si]al : sum : hier : huilis : han : gaf : et : oyris:la[ihi : i ær ... þairi helhu : r... ...rhet : lit ...uata...beiær : ... biþin firi : marheto : sial : botulfr : i : (m)iþium : (b)y fyrþi : mik : hit :]

Gud vare nådig Hegvats själ som här vilar. Han gav ett öresleje i Ar ... åt den heliga ... Margit (?) lät .. Be för Margits själ. Botulf i Medebys (?) förde mig hit.


Det som återstår av gravhällen ligger nu på golvet i koret, norr om altaret. Öresleje är ett mått på mark, motsvarande drygt ett halvt tunnland.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19