G 319

Gotland: Rute kyrka


si[h]tris : aruar[r] : litu : giera : st[a]en : yfir : auþu-l- : broþur : sin : a : finlandi : do : aglia...

Sigtryggs arvingar lät göra stenen över Audvald, deras broder, som dog i Finland ...


Gravhällen av kalksten från första hälften av 1200-talet står i en ställning vid tornkammarens norra vägg. Tidigare låg den i korgolvet.

Foto © Christer Hamp 2019-07-11