G 32

Gotland: Anderse, Fide socken


...o : sunutahr ... ...--...

... söndag ...


Gravhällen står under ett tak tillsammand med andra hällar 100 meter söder om Öja kyrka. Den återfanns i Öja prästgårds trädgård i ruinen "Munkkällaren".

Foto © Christer Hamp 2006-06-17

Tillbaka till listan