G 320

Gotland: Rute kyrka


...-t-...h...

-


Gravhällen av kalksten från 1200-talet stod 2006 lutad mot tornkammarens västra vägg. Den påträffades 1970 på kyrkogården på en halvmeters djup ett par meter söder om kyrkans koringång.

Foto © Christer Hamp 2006-06-18