G 321

Gotland: Rute kyrka


...þ · kie[rþi... ...]

... gjorde ...


Gravhällen ligger som trappsten utanför södra långhusporten. Inskriften är mycket sliten och inte mycket återstår.

Foto © Christer Hamp 2019-07-11