G 320

Gotland: Rute kyrka


...-t-...h...

-


Gravhällen av kalksten från 1200-talet står i en ställning vid tornkammarens södra vägg. Den påträffades 1970 på kyrkogården på en halvmeters djup ett par meter söder om kyrkans koringång.

Foto © Christer Hamp 2019-07-11