G 325

Gotland: Valla, Rute socken


× rolau... : -et : reisa : ... ...btir : friþ:beon : sun si- ...

Rolög lät resa [stenen] efter Fridbjörn, sin son.


Resterna av runstenen av kalksten från 1000-talet står nu i Bunge hembygdsmuseum. Dess tre delar upphittade en och en i ett medeltida hus i Valla åren kring 1920. De är nu fastgjutna i cement.

Foto © Christer Hamp 2006-06-18