G 326

Gotland: Valla, Rute socken


roþri(u)^þ onk---

Rotrud ...


Den medeltida sländtrissan av bly finns nu att se i Gotlands museum i Visby. En kopia finns i Historiska museet i Stockholm

Foto © Christer Hamp 2018-07-15