G 334

Gotland: Fårö kyrka


+ kuþ [: na]þ[i : lafran]z[ar : si]a[l ok : nikulas : hans : b]ro[þ]urs[unr : lit : mik :] kira : botu[lfr : sum : kirkiu : burti : h]an : kirþi : mik : gesus : kristus : naþi : alum [kristnum : sialum : sum : hiar : huilas : amen]

Gud nåde Lavrans själoch Nikolas, hans brorson lät mig göra. Botulf som kyrkan byggde han gjorde mig. Jesus Kristus nåde alla kristna själar som här bilar. Amen.


Gravstenen av kalksten från 1300-talet står klamrad till kyrkbodens norra vägg, upp och ned!

Foto © Christer Hamp 2006-06-18