G 337

Gotland: Fårö kyrka


÷ guþ : firi:lati us : orar : sitir : su sedi : pet-r : mura:maisþiri :

Gud förlåte oss våra synder, så sade Peter murarmästare.


Runstenen av kalksten från 1400-talet står i Fårö kyrkas vapenhus. Den upphittades i tre delar, den sista 1980, på gården Langhammars 8 km nordväst om Fårö kyrka

Foto © Christer Hamp 2006-06-18

Tillbaka till listan