G 338

Gotland: Stora Hoburga, Fårö socken


petar

Peter


Ristning i kalkstenshällen 250 meter väster om gården Stora Hoburga.

Foto © Christer Hamp 2006-06-18