G 342

Gotland: S:t Hans kyrkoruin, Visby


munkair × auk ...nkair × þa-R × -(a)-...----- -aþur × -...-...-(k) × a... ...un...R × al × rusta × auk × raisa × sta(i)... -...-iR × k... ...þur × uina

Mundgair och Aingair, de ... [efter sin] fader ... runor alla, rusta och resa stenen ...


Runstenen av kalksten upptäcktes i kyrkoruinen 1925 och finns nu i Fornsalen i Visby. I kyrkan låg den inmurad i en trappa, och är därför delvis hårt sliten. Den är troligen från omkring år 1100 och har stått på en tidig kyrkogård.

Foto © Christer Hamp 2011-01-12