G 343

Gotland: S:t Hans kyrkoruin, Visby


...n : raisti : kubl : eftiR : hailkaiR : fa... ... ¶ (k)-... ... -aulu : hans : eu : miþan : uaralt : uakiR : ligR : merki : hier : yfiR : mani : þaim : aR : erfiki : iftiR -erþi ¶ ... auk : þorlaifR : þau : ristu stain
f-------...

... reste minnesvården efter Hailgair, fader .. hans själ. Alltid medan världen varar ligger minnesmärket här över den man som arvingen gjorde det efter ... och Torlaiv de ristade stenen.


Gravhällen av kalksten med ristning från 1000-talet har en lång historia. Den var ursprungligen en bildsten, huggen på 400- eller 500-talet, höggs sedan om till gravhäll med runinskrift, slogs senare i bitar och användes som byggnadsmaterial för att till sist bli till sidohällar i en medeltida gravkista mellan koret och södra korsarmen i kyrkan. Det f som återges på sista raden i translittereringen ovan är runklotter, grunt ristat intill en av korsarmarna. Hällen finns nu i Fornsalen i Visby.

Foto © Christer Hamp 2011-01-12