G 370

Gotland: Hablingbo kyrka


uatar : auk hilkaiR : raistu : stain iftir hailka f-þur : sin : hn : uahR -istr : farin miþ uikikum

Uatar och Hallgeir reste stenen efter Hailgi, sin fader. Han var faren västerut med vikingar.


Runstenen av kalksten från början av 1000-talet står i tornkammaren på bottenvåningen tillsammans med G 59. Den hittades 1988 i samband med schaktingsarbete för en grav på kyrkogården. Då var den sönderslagen, men kunde sättas ihop utan att mycket saknades. Den har tydligen legat länge i jorden, eftersom ristningsytan är välbevarad.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09