G 371

Gotland: Hablingbo kyrka


A: roþuisl : ha---
B: ola(f)

Rodvisl
Olov


Ristningarna i kyrkväggens puts finns på tornrummets södra vägg, inskrift B delvis bakom ett skåp, inskrift C helt dold bakom skåpet. Ristningarna upptäcktes 1956 vid framtagning av medeltida målningar.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09