G 373

Gotland: Sproge kyrka


...Rua-r × auk × auþuatr × giarþu × kukbl × yftir × kunaiþ- ----- × sina × kua--ai × nutan

Gairvat (?) och Audvat gjorde minnesmärke efter Gunheid (?) ... sina ... duglig


Runstenen av kalksten från 1000-talet står nu klamrad till norra väggen inne i kyrkan, bakom kyrkbänkarna. Den påträffades i absiden vid restaurering 1965. Den runda uthuggningen vid ristningens mitt gjordes för att stenen skulle användas som piscina, alltså för att diska nattvardskärlen.

Foto © Christer Hamp 2006-06-17