G 374

Gotland: Sproge kyrka


--aruaa
haa---:lak-
h...-r--

-


Putsinskriften finns på tornkammarens södra vägg.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11