G 375

Gotland: Levide kyrka


...k ¤ ak--...

-


Altarskivan är en tillhuggen gravsten med några delvis bevarade runor nära främre kanten.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20