G 382

Gotland: Närs kyrka


-u...fuþo--...

-u...fuþo--...


Inskriften finns på den sydöstra stigluckans västra innervägg, vid sittnischens övre vänstra hörn.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10