G 383

Gotland: Lau kyrka


ma^ria : gus mo^þir

Maria Guds moder


Runorna är huggna i en gravhäll, som ligger i golvet mitt framför altaret. Inskriften finns i hällens nedre del, närmast altaret, och den har sannolikt huggits efter att gravhällen gjordes.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10