G 385

Gotland: Anga kyrka


regas

-


Runorna är ristade i träet i bakväggen i en nisch i korets norra vägg, bakom kyrkbänken i koret. Gotlands runinskrifter läser runorna som regis och hänvisar till att namnet är belagt i England men nämner inte att namnet också förekommer i Frankrike. Jag tycker inskriftern snarare ser ut som regas.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12