G 384

Gotland: Lau kyrka


ra
kuluki
-la^si-

-


Runorna är målade i den stora målningen på tornbågsväggen, vänd in mot kyrkorummet. Målningen är gjord år 1520. Enligt Gotlands Runinskrifter kan kuluki vara en felskrivning för kunuki, konung.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10