G 394

Gotland: Ekeby kyrka


---is-o---a-i
þ(u)s---her---þ · biþ-pi
s- u(b) at u-----sun

-
-
Se uppåt så att ...


Putsinskrifterna finns i kyrkan på långhusets västra vägg, söder om mittgången. De upptäcktes vid restaurering av kyrkan 2004. Helmer Gustavson har i Gotlands runinskrifter ingen tolkning av de första två raderna, bara av början på den tredje.

Foto © Christer Hamp 2018-07-18