G 395

Gotland: Hellvi kyrka


...-taþi
b(a)lulfr · rþ(u)(i)`(þ)(s)´(a)^r kun maistira (f)iaþi þisa kirki¶u

-
Botulf Rodvinsson... (son till) mästare målade denna kyrka


Kalkmålningen ovanför det mellersta fönstret i koret upptäcktes vid restaurering av kyrkan 2008. Inskriften är en del av en kalkmålning som utfördes på 1200-talet, alltså kyrkans tillkomsttid. Thorgunn Snædal berättar i Gotlands Runinskrifter en lustig detalj: "Större delen av inskriften på fönstrets vänstra sida är ännu täckt av två putslager och det egendomliga är att när dessa anbragts på 1400-1600-talet har de ansvariga försökt rekonstruera runinskriften ovanpå den gamla. Dessa försök tycks ha gjorts av en måttligt eller icke runkunnig person eftersom de är mycket svårlästa."

Foto © Christer Hamp 2017-06-19