G 42

Gotland: Havdhems kyrka


÷ k(a)t^rin : vestir:ga^rdum : (l)i[t] : gi[a]^ra : tinna : stai(n) : yvir : sina : modur : but^uiu : si-[t]rihks : ...

Katrin i Västergårda lät göra denna sten över sin moder Botvi, Sigtryggs ...


Gravhällen av röd kalksten ligger i korgolvet norr om altaret.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09