G 43

Gotland: Havdhems kyrka


...(u)[þ ·] n[aþe] : hena^r : [sial] : (b)[iþ]... ...---ri...-[t]ur... [f]yri : (h)(i)... ...(t)(a)-...

... Gud nåde hennes själ. Be ... för henne ...


De två fragmenten av en gravhäll av kalksten står i tornkammaren i markplanet, lutade mot södra väggen längst västerut i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09