G 54 C

Gotland: Rone kyrka


· k(s) · statr hoar : kuz nri

-


Putsinskriften finns på norra väggen i tornrummet, bakom den bakersta bänken.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20