G 54 D

Gotland: Rone kyrka


maria iuan-

Maria Johan[nes]


Putsinskriften finns i tornrummet på västra väggen, bakom orgeln, i ett låst utrymme.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11