G 61

Gotland: Hablingbo kyrka


... botkair ... kiara ...

... Botgair ... göra ...


Gravhällen av kalksten står tillsammans med flera andra under ett litet tak på kyrkogården söder om kyrkan. Den upphittades 1961 av Sven B.F. Jansson när han letade efter G 60. Delar av stenen saknas och den är mycket sliten.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09