G 63

Gotland: Silte kyrka


: fa^rgair : lit : mik : [(g)]iea^ra : (y)fer : s[in : fa^þ]ur : u[k] : moþ[o]r [:] b[ot]frir : [ok] : [ruþui : ok : auþuatr] : ok : mik :[+] (k)[rist]r : ma[i]u : sun na^þi : a^lum : sum : hiea^r : huila^s : uair : uk aLum : krisnum : si(a)[l+]um

Fargair lät göra mig över sin fader och moder Botfrid och Rudvi, och Audvatr (el. Audvaldr) [högg] mig. Krist, Marias son, vare nådig mot alla, som här under vila, och mot alla kristna själar.


Gravhällen från 1300-talet ligger i golvet i korets nordöstra hörn. Den har tidigare legat i kyrkans mittgång, och troligen ursprungligen på kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11