G 64

Gotland: Silte kyrka


biþhin fyri botuiþha : sial ranguals arua

Be för Botvids, Ragnvalds arvinges, själ


Inskriften är målad med svart färg på långhusets södra vägg snett nedanför predikstolens timglas. Den var länge försvunnen, men togs fram igen 1954

Foto © Christer Hamp 2020-08-11